zwrotność inwestycji

zwrotność {f} inwestycji; zwrot {m} z inwestycji; indeks ROI <ROI> = return on investment <ROI>; rate of return <ROR>; rate of profit; return

Sources:

  • Zwrotność inwestycji, oznaczana z języka angielskiego skrótem ROI, jest jednym z głównych wskaźników określających ogólną skuteczność stron internetowych, a tym samym również skuteczność jakiejkolwiek kampanii reklamowej. ROI jest obliczany jako czysty zysk podzielony przez kapitał wydany na jego osiągnięcie, pomnożony przez 100. Wynik wyraża się w procentach i za jego pomocą można określić sprawność praktycznie każdego przedsięwzięcia i każdej inwestycji.” http://www.ataxo.pl/info/slownik/roi/
    Fragment striked out because it’s restricted to a specific context (web sites); it’s included here to show the use of zwrotność inwestycji.
  • “ROI (ang. return on investment – zwrot z inwestycji) – wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych.” http://pl.wikipedia.org/wiki/ROI
  • “In finance, rate of return (ROR), also known as return on investment (ROI), rate of profit or sometimes just return, is the ratio of money gained or lost (whether realized or unrealized) on an investment relative to the amount of money invested. The amount of money gained or lost may be referred to as interest, profit/loss, gain/loss, or net income/loss. The money invested may be referred to as the asset, capital, principal, or the cost basis of the investment. ROI is usually expressed as a percentage rather than a fraction.” http://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_return

Other possible translations of zwrotność in financial terms include rentability and profitability, if the overall concept is being referred to rather than its mathematical expression.

Indeks ROI (Return Of Investment) – zwrotność inwestycji

Zwrotność inwestycji, oznaczana z języka angielskiego skrótem ROI Zwrotność inwestycji, oznaczana z języka angielskiego skrótem ROI, jest jednym z głównych wskaźników określających ogólną skuteczność stron internetowych, a tym samym również skuteczność jakiejkolwiek kampanii reklamowej. ROI jest obliczany jako czysty zysk podzielony przez kapitał wydany na jego osiągnięcie, pomnożony przez 100. Wynik wyraża się w procentach i za jego pomocą można określić sprawność praktycznie każdego przedsięwzięcia i każdej inwestycji.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: